History of ReflectionsInAMirrorBall

2018-08-05
13:22 UTC Revision 119 . . . . DanielMacKay2215 Gottingen
2018-03-09
14:04 UTC Revision 118 . . . . DanielMacKayThe Turret (minor)
2018-03-05
11:36 UTC Revision 117 . . . . DanielMacKayMemories --> Memoirs
11:35 UTC Revision 116 . . . . DanielMacKayMemories --> Memoirs (minor)
2018-02-28
10:21 UTC Revision 115 . . . . DanielMacKayThis page is in the StoryCycleCategory
2018-02-12
14:59 UTC Revision 114 . . . . DanielMacKayRosemaryWeir --> RosemaryGilbert
2018-02-07
16:12 UTC Revision 113 . . . . DanielMacKayfinal
16:08 UTC Revision 112 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
16:08 UTC Revision 111 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
16:07 UTC Revision 110 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
16:00 UTC Revision 109 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
13:24 UTC Revision 108 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
13:14 UTC Revision 107 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
11:20 UTC Revision 106 . . . . DanielMacKayswap in composite_3
09:55 UTC Revision 105 . . . . DanielMacKayproofing 2nd pass, part 3
09:45 UTC Revision 104 . . . . DanielMacKayproofing 2nd pass, part 3 (minor)
09:45 UTC Revision 103 . . . . DanielMacKayproofing 2nd pass, part 3
09:33 UTC Revision 102 . . . . DanielMacKayproofing 2nd pass, part 2
08:26 UTC Revision 101 . . . . DanielMacKayproofing 2nd pass
2018-02-06
20:52 UTC Revision 100 . . . . DanielMacKayfirst of Sherri's changes
20:40 UTC Revision 99 . . . . DanielMacKayadd GHA Board
19:16 UTC Revision 98 . . . . DanielMacKayadd GHA Board
18:10 UTC Revision 97 . . . . DanielMacKayadd GHA Board
11:52 UTC Revision 96 . . . . DanielMacKay* Insert pic of Lynn Hayes & Lawrence Eisner email 2018-01-18
11:40 UTC Revision 95 . . . . DanielMacKay* Insert pic of Lynn Hayes & Lawrence Eisner email 2018-01-18
10:28 UTC Revision 94 . . . . DanielMacKay* Insert pic of Lynn Hayes & Lawrence Eisner email 2018-01-18
09:55 UTC Revision 93 . . . . DanielMacKaylinkify Canadian AIDS Society
09:32 UTC Revision 92 . . . . DanielMacKaylinkify Canadian AIDS Society
09:32 UTC Revision 91 . . . . DanielMacKaylinkify Canadian AIDS Society
09:32 UTC Revision 90 . . . . DanielMacKaylinkify Canadian AIDS Society
08:45 UTC Revision 89 . . . . DanielMacKaylinkify Canadian AIDS Society
2018-02-05
11:36 UTC Revision 88 . . . . DanielMacKayadd postscript
10:55 UTC Revision 87 . . . . DanielMacKayadd postscript
10:53 UTC Revision 86 . . . . DanielMacKayadd postscript
2018-02-04
14:55 UTC Revision 85 . . . . DanielMacKaytweaks
11:45 UTC Revision 84 . . . . DanielMacKaymove the linked MACAIDS
11:37 UTC Revision 83 . . . . DanielMacKaymore tweaks
10:47 UTC Revision 82 . . . . DanielMacKayj
10:46 UTC Revision 81 . . . . DanielMacKayj
10:43 UTC Revision 80 . . . . DanielMacKayj
2018-02-03
10:57 UTC Revision 79 . . . . DanielMacKayadd Challenge of AIDS cover
10:51 UTC Revision 78 . . . . DanielMacKayadd Challenge of AIDS cover
10:46 UTC Revision 77 . . . . DanielMacKayadd Challenge of AIDS cover
2018-02-02
21:20 UTC Revision 76 . . . . DanielMacKayadd Rumours ad
21:16 UTC Revision 75 . . . . DanielMacKayadd Rumours ad
14:19 UTC Revision 74 . . . . DanielMacKaymonthly/quarterly
13:42 UTC Revision 73 . . . . DanielMacKaymonthly/quarterly
10:20 UTC Revision 72 . . . . DanielMacKayadd Bob & Graeme pic
10:11 UTC Revision 71 . . . . DanielMacKayadd Bob & Graeme pic
10:07 UTC Revision 70 . . . . DanielMacKayadd Bob & Graeme pic
09:47 UTC Revision 69 . . . . DanielMacKaytypo (minor)
2018-02-01
22:07 UTC Revision 68 . . . . DanielMacKaymove Rumours down
17:41 UTC Revision 67 . . . . DanielMacKayadd pic of etta
11:07 UTC Revision 66 . . . . DanielMacKayAdd Gar
10:32 UTC Revision 65 . . . . DanielMacKayAdd Gar
10:32 UTC Revision 64 . . . . DanielMacKayAdd Gar
10:22 UTC Revision 63 . . . . DanielMacKayAdd Gar (minor)
10:07 UTC Revision 62 . . . . DanielMacKayAdd Gar
10:06 UTC Revision 61 . . . . DanielMacKayAdd Gar
09:36 UTC Revision 60 . . . . DanielMacKaynew section (minor)
2018-01-31
15:23 UTC Revision 59 . . . . DanielMacKayfix caption
14:41 UTC Revision 58 . . . . DanielMacKayfix caption
14:37 UTC Revision 57 . . . . DanielMacKayfix caption
14:25 UTC Revision 56 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
14:21 UTC Revision 55 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
14:08 UTC Revision 54 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
13:22 UTC Revision 53 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
12:45 UTC Revision 52 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
12:26 UTC Revision 51 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
12:19 UTC Revision 50 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
12:02 UTC Revision 49 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
11:58 UTC Revision 48 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
10:34 UTC Revision 47 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
10:20 UTC Revision 46 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
09:34 UTC Revision 45 . . . . DanielMacKay[[2015_Gottingen|Carpenter's Hall]]
2018-01-15
17:54 UTC Revision 44 . . . . DanielMacKaymisc edits
2018-01-14
13:50 UTC Revision 43 . . . . DanielMacKayadd macaids
13:28 UTC Revision 42 . . . . DanielMacKayadd macaids
2018-01-13
11:08 UTC Revision 41 . . . . DanielMacKayadd link to bankruptcy doc
11:05 UTC Revision 40 . . . . DanielMacKayadd link to bankruptcy doc
10:34 UTC Revision 39 . . . . DanielMacKayadd Graeeme quilt panel pic
10:00 UTC Revision 38 . . . . DanielMacKayadd South Shore story
09:54 UTC Revision 37 . . . . DanielMacKayadd South Shore story
2018-01-12
17:07 UTC Revision 36 . . . . DanielMacKayreplace para
15:21 UTC Revision 35 . . . . DanielMacKayreplace para
15:20 UTC Revision 34 . . . . DanielMacKayreplace para
15:15 UTC Revision 33 . . . . DanielMacKayreplace para
15:13 UTC Revision 32 . . . . DanielMacKayreplace para
12:39 UTC Revision 31 . . . . DanielMacKayreplace para
10:12 UTC Revision 30 . . . . DanielMacKayfix small typo & formatting
10:08 UTC Revision 29 . . . . DanielMacKayfix small typo & formatting
10:05 UTC Revision 28 . . . . DanielMacKayfix small typo & formatting
09:57 UTC Revision 27 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:48 UTC Revision 26 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:47 UTC Revision 25 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:45 UTC Revision 24 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:44 UTC Revision 23 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:44 UTC Revision 22 . . . . DanielMacKayadd TODO items
09:34 UTC Revision 21 . . . . DanielMacKaypaste in chunk from before delete
2018-01-11
23:29 UTC Revision 20 . . . . DanielMacKaycomments etc
23:07 UTC Revision 19 . . . . DanielMacKaycomments etc
23:05 UTC Revision 18 . . . . DanielMacKaycomments etc
22:50 UTC Revision 17 . . . . DanielMacKaycomments etc
22:42 UTC Revision 16 . . . . DanielMacKaycomments etc
22:34 UTC Revision 15 . . . . DanielMacKayadd 1st pic
22:26 UTC Revision 14 . . . . DanielMacKayadd 1st pic
22:22 UTC Revision 13 . . . . DanielMacKayadd 1st pic
22:10 UTC Revision 12 . . . . DanielMacKayadd 1st pic
20:41 UTC Revision 11 . . . . DanielMacKayadd 1st pic
18:46 UTC Revision 10 . . . . DanielMacKaycouples/candles
18:44 UTC Revision 9 . . . . DanielMacKaycouples/candles (minor)
2018-01-10
19:32 UTC Revision 8 . . . . DanielMacKaylinkify a bit, fix mistakes
19:11 UTC Revision 7 . . . . DanielMacKaylinkify a bit, fix mistakes
19:01 UTC Revision 6 . . . . DanielMacKaylinkify a bit (minor)
18:47 UTC Revision 5 . . . . DanielMacKaylinkify a bit
18:47 UTC Revision 4 . . . . DanielMacKaylinkify a bit
18:46 UTC Revision 3 . . . . DanielMacKaylinkify a bit
13:31 UTC Revision 2 . . . . DanielMacKayremove extra quotes
09:17 UTC Revision 1 . . . . DanielMacKayEntire story